Wonen Wateringen

Logo en huisstijl ontwerp, 2014

Wonen Wateringen is een woningcoöperatie met woningen in Wateringen en Kwintsheul. Een maatschappelijke onderneming die mensen goed wil laten wonen, met name degenen die door hun inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie onvoldoende in staat zijn zichzelf te redden op de woningmarkt. Voor ons betekent ‘betrokken’ ook toewijding aan onze klanten, stakeholders en elkaar.

Mangoa verzorgde de ontwerpen van het vernieuwde logo, huisstijl en uitstraling van Wonen Wateringen.