Wonen Wateringen

Restijl relatiemagazine, 2011

Wonen Wateringen is een woningcoöperatie met woningen in Wateringen en Kwintsheul. Een woningcoöperatie waarbij het woongenot en beleving van de wijk voorop staat.

Voor Wonen Wateringen heeft Mangoa de complete restijl van de huisstijl ontworpen. Een onderdeel daarvan is het relatiemagazine Kwartier dat 4x per jaar verschijnt, voor huurders en stakeholders van Wonen Wateringen.


  .     Meer magazine's >