CVD

Bakkie in de Buurt, 2011

Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam.

Feest
In 2011 bestond CVD 40 jaar en greep die gelegenheid aan om de relatie met de buurt in de verschillende wijken te verstevigen. Een half jaar lang zetten de 25 CVD locaties tijdens 'Bakkie in de Buurt' de deuren open voor buurtgenoten. Mangoa ontwikkelde de diverse communicatiemiddelen voor 'Bakkie in de Buurt'. Met als resultaat, feestelijke dagen met een hoge opkomst Rotterdamse buurtgenoten.