CVD

Centrum voor Dienstverlening, 2010

CVD is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam, die staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschap- pelijke Opvang. Het CVD biedt professionele ondersteuning, diensten en producten, daarbij wordt vaak samengewerkt met woning- corporaties, GGZ-instellingen, scholen en overige organisaties. Mangoa heeft diverse communicatiemiddelen ontworpen zoals folders, vlaggen, banieren, sleutelhanger, USBstick en lanyard.